לכל שאלה וייעוץ חייגו: 09-8890900
למחלקת רכבים נא לחייג : 09-8890666

סיטרואן C3

 • נמכר
 • 5541164
 • 2013
 • 1560
 • 01
 • דיזל
 • לבן
 • 2X4
 • אוט
 • 214322
 • יש
 • להורדת רישיון הרכב לחץ כאן
 • השכרה החכר
1

רכבים-export-2020-08-31 (2).csv

להורדת טפסים לחץ כאן

 • כל הפרטים המפורטים לעיל, הינם עפ”י הנתונים המפורטים ברישיון הרכב או מנתוני מחווני הרכב בלבד ואין משרדנו אחראי על אמיתותם או דיוקם
 • לשם אימות הפרטים ובדיקתם (דבר שהינו באחריות המציע) ניתן לראות את כלי הרכב בחניון סנקאר גלילות מתחם פי גלילות רמת השרון (בוויז:סנקארגלילות ברצף) ימים ראשון -חמישי שעות 9:00-15:00 בתיאום מראש בטלפון 035237675..
 • הרכבים יימכרו כפי שהם (AS – IS) ללא אחריות למצבם/תקינותם ו/או השימוש שנעשה בהם כמו כן אין הח”מ אחראי לחוב בגין אגרות ו/או היטלים כלשהם.
 • הצעות לרכישת הרכב ניתן להגיש בכתב במשרדינו עד ליום בצירוף המחאה בנקאית לפקודת כונס הנכסים ע”ס 10% מערך ההצעה או מתן פרטי כ”א.
  הצעות לא יתקבלו ללא שיצורף אליהן הפקדון בסך 10% משווי ההצעה או מתן פרטי כ”א.
 • המציע יפרט בהצעתו בנוסף לסכום המוצע גם את שמו המלא, מענו, מס’ הטלפון (עדיף סלולארי), כתובת דואר אלקטרוני ומס’ ת.ז/ח.פ (במידה והינו תאגיד את השם המשפטי של התאגיד).
 • מציע אשר יחזור בו מהצעתו פקדונו יחולט!
 • מכירת כלי הרכב כפופה לאשור כב’ רשם ההוצל”פ.
 • אין התחייבות לקבלת ההצעה הגבוהה ביותר.
 • לכונס הנכסים שמורה הזכות לניהול מו”מ או תחרות (להלן: “התמחרות”) בין המציעים ו/או להפסיק את הליכי המכירה בכל עת.
 • ההתמחרות תתבצע ביום 2020-11-10 09:00:00  אלא אם יחליט הכונס לשנות מועד זה
 • פרטים נוספים ניתן לקבל גם בפרק “תנאי מכירה כלליים של רכבים” שמופיעים באתר זה ו/או במשרדינו בטלפון: 09-8890666
 • כן ניתן להוריד מהאתר העתק מרישיון הרכב הרלוונטי
 • לנוחיותכם מצ”ב “טופס השתתפות במכרז
 • לנוחיותכם ניתן להתכתב עמנו בWhatsApp בטלפון 054-7176644

אופן ההשתתפות בהתמחרות הממוחשבת ניתן ללמוד מסרטון ההדרכה להלן: https://youtu.be/VziDv233hb8