לכל שאלה וייעוץ חייגו: 09-8890900
למחלקת רכבים נא לחייג : 09-8890666

מידע אודות תשלומי חייבים

משרדנו עוסק בתחום הגביה

עם כל דרישת תשלום אנו מקפידים לדרוש אישור תשלום בנוסח המופיע מטה או נוסח דומה

את החוב יש לשלם במשרדנו או לחלופין באמצעות כרטיס אשראי או לחילופין בהעברה בנקאית לחשבון על שם "חן, פישר- משרד עורכי דין", בבנק לאומי סניף YYY חשבון מס' ZZZZZZ, בתוך 14 יום מתאריך מכתבנו זה. את אישור ההפקדה יש לשלוח לפקס שמספרו 09-8890WWW ולוודא הגעתו בטלפון 09-8890WWW.

 

לעיתים, מסיבות שונות ומשונות מופקדים כספים אל חשבוננו אך לא מעדכנים אותנו בביצוע התשלום

במקרה כזה, אין ביכולתנו לשייך את התשלום כנגד החוב ולמעשה ההליכים ממשיכים!

 

היה ושילמתם את חובכם, אנא שלחו בדחיפות מייל מסודר אל [email protected] ובו פרטו:

  • שם החייב
  • ת.ז החייב
  • מספר תיק
  • סלולארי החייב ליצירת קשר
  • תאריך התשלום
  • סכום התשלום
  • החשבון שזוכה בתשלום

 

× איך אפשר לעזור?