לכל שאלה וייעוץ חייגו: 09-8890900
למחלקת רכבים נא לחייג : 09-8890666

נדל”ן

22/05/2020
01/06/2020
03/06/2020
    הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות חכירה בנכס מקרקעין בחיפה לשעבר קולנוע שביט
  • רחוב הספורט חיפה
  • 1477 מ"ר
  • חכירה